Om mig

Læge og speciallæge i Børne- og Ungdomspsykiatri

Jeg hedder Gitte Retbøll og arbejder både med børn og familier og med voksne

Jeg har arbejdet fra 1992 til 2013 på flere forskellige børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter Risskov, – afbrudt af ca 2,5 års ansættelse i Århus Kommune som Børn- og Ungelæge.
De seneste 12 år af min ansættelse har jeg arbejdet som overlæge på småbørns og spædbarnspsykiatrisk afsnit samme sted.

I løbet af min ansættelse har jeg haft konsulentfunktioner på skole- og behandlingshjem, på PPR-kontorer, på børneafdelinger, på børnehjem og på Århus Amts Rådgivningscenter, Langenæsalle.

Jeg har gennem flere år forelæst på lægestudiet og på psykologistudiet om emnet spædbarnspsykiatri.

Fra 2008 har jeg gennemgået flere såkaldt alternative efteruddannelser, om METAsundhed og omkring traumeforløsning.

Jeg arbejder nu ud fra en tankegang, hvor disse to temaer er grundlæggende for min tilgang til behandling. Når det gælder børn og unge, bruger jeg naturligvis også min mangeårige erfaring fra børne- og ungdomspsykiatrien i udredning, diagnosticering og samarbejde med relevante instanser, – skole, PPR og kommune.

Hvis du ønsker udredning og behandling hos mig, er du velkommen til at skrive kort til mig.

Lidt fakta

  • Født 1956
  • Læge 1983
  • Speciallæge i Børne og Ungdomspsykiatri hhv. 1995 og 1997
  • Børn- og Ungelæge i Århus Kommune 1998-2000
  • Overlæge, småbørn og spædbørn, 2001-2013, Børne- og Ungdomspsyk. Risskov
  • Egen praksis i Århus fra 2013-