Behandlingsformer

I klinikken kan du modtage flere forskellige terapiformer. Vi starter med en eller flere samtaler, hvor vi taler om din baggrund og sammen vælger vi, hvilke(n) behandlingsmetode(r), der er relevant(e) for dig.

METAsundhed

METAsundhed er en helhedsorienteret MODEL TIL FORSTÅELSE af sygdomsprocesser, udviklet af en tysk læge omkring 1980. Det antages, at både fysiske og psykiske symptomer og egentlige sygdomme tager sit udgangspunkt i psykiske ubalancer, belastninger eller traumer.

Gennem arbejdet med og behandlingen af symptomer og sygdommes subjektive betydning for klienten med for eksempel traumeforløsningsteknikker kan man ændre på sygdommens symptomer og forløb.

Jeg oplever denne måde at forstå og arbejde med sygdomme på meget meningsfuld, og den er blevet min grundlæggende baggrundstænkning – naturligvis i samspil med min lægelige uddannelse og erfaring derfra.

Tankefeltterapi (TFT)

Tankefeltterapi er en let og ofte hurtigtvirkende traumeforløsningsteknik, som hører ind under de nyere energimedicinske behandlingsmetoder.

Metoden er udviklet af psykolog Roger Callahan i USA omkring 1980, og i 2012 er metoden blevet anerkendt af den amerikanske psykologforening som evidensbaseret behandlingsmetode til PTSD og andre angsttilstande.

Man banker blidt på punkter langs med kroppens energibaner, meridianerne. Samtidig fremkalder klienten en traumatisk erindring i bevidstheden, og ved at banke sendes der beroligende impulser ind i den del af hjernen (amygdala), der har med følelser at gøre.

Man fortsætter, indtil der ikke længere opleves ubehag i kroppen ved at tænke på traumet.

Den tidligere belastende erindring lagres herefter igen, nu uden følelsesmæssigt og fysisk ubehag.

Når der ikke længere opstår ubehag ved at tænke på en belastende begivenhed, vil den ikke være styrende i klientens liv, som den ofte har været tidligere.

Whole Hearted Healing (WHH)

(Kaldes nu i Danmark TBT, TransBiologisk Traumeterapi)

Energimedicinsk behandlingsmetode, udviklet af psykolog Grant McFedridge i USA i 1980erne.

Metoden er baseret på regression til det første traume på traumestrengen.

Ved udfra en given traumeoplevelse at regrediere (gå tilbage) til det første traume på den pågældende “traumestreng” heles der ofte mere fuldstændigt end ved udelukkende at hele det aktuelle traume.

Metoden kombineres i praksis ofte med tankefeltterapi.

TAT, Tapas Acupressure Technicque

TAT er udviklet af Tapas Fleming, USA.
Ved denne metode, som også er en energimedicinsk behandlingsmetode, lægger man sin problemstilling ud i energifeltet og arbejder herefter med intentionen om, at der sker opløsning/heling af de energiubalancer, der er baggrunden for problemstillingen.

Chi-Aura Integration

Energimedicinsk behandlingsmetode, udviklet af shaman Timothy Dunphy, i USA. Metoden er baseret på afbalancering af kroppens energisystem og af energicentrene, chakraerne. Ved behandlingen opløses blokeringer i energisystemet, og energien transformeres til kærlig energi, så klienten kan leve i større overensstemmelse med sine muligheder.

Metakinetics

Metakinetics er udviklet i England og er både undersøgelse og behandling i samme session.
Der er tale om en sammensætning af METAsundhed og Kinesiologi.

Kinesiologi er muskeltestning, dvs man kan via kinesiologi teste kroppen omkring det tema eller traume, som den er parat til at forløse.

Når dette er testet, bruger jeg blandt andet de ovenfor beskrevne behandlingsmetoder til at hele traumet og til at skabe balance i energisystemet.

Spædbarnsterapi

Metoden er oprindeligt udviklet af flere franske psykoanalytikere, især Francoise Dolto og Caroline Eliascheff.

I Danmark indført af psykoterapeut Inger Poulsen, Jelling, og psykolog Inger Thormann, København.

Ved spædbarnsterapi skrives spædbarnets historie fra før graviditeten frem til nu med vægt på de belastende oplevelser, der kan have været.

Historien udarbejdes i samarbejde med forældrene, eventuelt plejeforældre.

Historien fortælles herefter til barnet, et passende afsnit af gangen, ofte over fire til seks gange, mens forældrene er tilstede.

I forhold til de belastende oplevelser, benævnes de følelser, som barnet kan have haft i situationen.

Metoden kan på lignende måde praktiseres i forhold til voksne med belastende oplevelser fra den tidlige barndom.

Her fortæller klienten selv sin tidlige historie, og den fortælles så til klienten med vægt på den følelsesmæssige betydning af oplevelsen.

Neuroaffektiv psykoterapi

For at terapi skal have effekt, er det nødvendigt at inddrage både følelser og krop. Jeg bruger oftest denne terapiform i kombination med de øvrige behandlingsmetoder. Behandlingsmetoden er udviklet af psykolog Susan Hart og kropsterapeut Marianne Bentzen i Danmark.

Børnepsykoterapi

Jeg har gennemgået en toårig uddannelse i børnepsykoterapi som led i min uddannelse til specialist i psykoterapi.

Jeg bruger i arbejdet med børn erfaring herfra i kombination med de øvrige behandlingsmetoder.