Alternativ Børnepsykiatri

Om mit liv og arbejde som læge, børnepsykiater og “alternativ” behandler.

Forord af Lars Mygind

En børnepsykiater springer ud. 

Gitte Retbøll er børnepsykiater og forstår på bedste vis at kombinere det bedste fra sundhedsvæsenet, det komplementære og det alternative til en fantastisk cocktail for sine klienter og patienter. Gitte tager både private klienter og arbejder stadig med de svageste i samfundet gennem sygesikringen.

Denne bog har ramt mig dybt, både fordi der er så mange paralleller til min egen rejse i den alternative og komplementære verden siden 1991 og fordi den indeholder så meget håb.

Jeg har kendt Gitte siden 2008, hvor hun var på sin egen rejse gennem tvivl og fortvivlelse(min projektion), noget i Gitte fortalte hende at der er mere for hendes patienter end det hun har lært på universitetet. Men hvor begynder man og hvad er der evidens for. Tilfældigheder bragte os sammen eller rettere en fælles kollega Mette Møller. 

Gitte begyndte med at lære om de forskellige typer af traumer i transbiologisk traumeterapi i 2008, et meget komplekst stof, og desuden ofte svære teknikker at mestre. Utrætteligt har Gitte arbejdet sig ind i de forskellige teknikker og i dag benytter hun fortrinsvis en muskeltest (Metakinetics) for at få svar på hvilke redskaber hun skal tage op af sin værktøjskasse og hvad vil være den optimale løsning for den enkelte klient.

Gitte har skrevet en bog med eksempler fra sit privatliv og sit arbejdsliv. En bog fra et alvorligt og seriøst menneske, en person som ønsker det bedste for menneskeheden og som utrætteligt arbejder med sig selv og sine klienter.

De børn og forældre som er klar til den måde at Gitte arbejder på vil få hjemmeopgaver, et helt ny måde at opleve og forstå sygdomme og symptomer, som giver dem en tro, der øger deres mulighed for at få det bedre. Alt sammen fordi Gitte har fået noget at tro på og det smitter.

Jeg kan ikke alt det som Gitte kan men vi har nogle fælles interesser og uddannelser. Den vigtigste måske i METAsundhed som har givet os et fælles sprog om symptomer, et sprog som har muligheden for at forbinde klienten, de pårørende og behandleren, både indenfor det fysiske og adfærden, det psykiske.

Gittes udholdenhed, tillid og nysgerrighed er til konstant inspiration. Læs bogen og bliv inspireret til selv at tage på din egen rejse.

Lars Mygind
Leder af Mygind Institute, Reg Psykoterapeut, forfatter og foredragsholder

Du kan bestille bogen her. 
Udfyld formularen herunder, og betal 250 kr på mobilepay 60881896

Send besked, og jeg sender dig bogen.

Bestil bog

Bogens indhold

Bogen er opdelt i fem dele.

Del 1 handler om min baggrund og opvækst med vægt på de forhold, som efter min vurdering direkte fører frem til det, der er mit arbejds- og interesseområde i dag, nemlig børn, der har eller har haft et liv, hvor de af forskellige grunde ikke har oplevet at blive set og forstået af deres forældre eller af deres omgivelser. Forældrene har altid gjort det bedste, de kunne – men de har ikke altid kunnet give deres børn den ro og det nærvær, som alle børn har behov for i de tidlige år.

Andre gange kan det være ”systemet”, der svigter ved ikke at forstå.

Del 2 handler om min uddannelse, først til læge og dernæst til Børne- og Ungdomspsykiater og overlæge i den offentlige hospitalsverden.

Det handler også om de vilkår, der var på området i de første år, og som senere er ændret betragteligt.

Og om, hvilke overvejelser jeg har haft, inden jeg tog skridtet til min egen praksis.

Del 3 handler om supplerende baggrund for mit nuværende arbejde – supplerende efteruddannelse til min Børne- og Ungdomspsykiatriske speciallægeuddannelse og de mange års erfaring derfra.

Der er tale om METAsundhedsmodellen, en analysemodel til at beskrive samspillet mellem de fysiske, de psykiske og de sociale forhold, som i forskellig grad kan være grundlaget for de fysiske og psykiske symptomer, børn og voksne henvender sig med.

Del 4 beskriver de energimedicinske behandlingsmetoder, som jeg har uddannelse til at bruge i det daglige arbejde, og som jeg over nu mange år har god erfaring med.

Del 5 beskriver mit arbejdsliv som privatpraktiserende Børne- og Ungdomspsykiater i min egen klinik, hvor jeg kan bruge alt det, jeg har lært, på den for mig og for familierne bedste måde, naturligvis med respekt for de vilkår, der er i specialet.

Igennem hele bogen er der reflektioner, som er skrevet i kursiv.

{

Benedikte Nysom Johannesen

Jeg læste også bogen på 2 dage så god læsning.

{

Dagfrid Kolås

Elsker boken din. Måtte bare lese hele boka på en dag. Takk for gaven for de som er klar

{

Nanne Larsen

Lækker bog og inspirerende læsning!